Producenci
Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

Firma TOMPOL przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.lekkiezakupy.pl, ograniczając wykorzystywanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie. 

Poniżej prezentujemy wyczerpujące zasady zbierania i przechowywania danych o naszych klientach oraz zasady prezentacji danych podmiotom trzecim. Jednakże gwarantujemy Państwu, że żadne informacje nie są przekazywane innym podmiotom w celu ich wtórnego wykorzystania. 

Jeśli w poniższej deklaracji o ochronie prywatności brakuje interesujących Państwo informacji 
lub będziecie mieli Państwo jakiekolwiek wątpliwości prosimy o wysyłani pytań na adres sklep@lekkiezakupy.pl.I. Gromadzenie danych

Zgodnie z praktyką przyjętą w większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy adresy IP komputerów, których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do stron Firmy Tompol nastąpiło przez odnośnik. Informacje o przeglądarce oraz systemie operacyjnym użytkownika. Informacje o kraju i operatorze, z którego pochodzi połączenie. 
Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu. Dla zapewnienia najwyższej jakości realizowanych usług, analizujemy pliki logów w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy strony serwisu nie zawierają błędów, dzięki jakim słowom kluczowym wpisywanym w niektórych wyszukiwarkach użytkownik do nas trafił itp. 
W niektórych przypadkach, szczególnie w trakcie składania i realizowania zamówień zbieramy szersze informacje o użytkownikach, takie jak, adresy poczty elektronicznej oraz dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionego towaru oraz uwzględniania ewentualnych reklamacji lub zwrotów. 
W niektórych wypadkach możemy poprosić o podanie takich danych, także w trakcie przeprowadzania badania ankietowego lub konkursu. W przypadku realizacji takiej akcji na zlecenie jednego z naszych partnerów, dla której prawidłowego przeprowadzenia konieczne jest przekazanie zebranych danych, informacja ta zostanie osobno, wyraźnie wyszczególniona, a przekazanie danych użytkowników będzie wymagało ich oddzielnej zgody. 
W witrynie działają systemy e-mailingowe, dla których prawidłowego działania wymagane jest podanie adresu poczty elektronicznej. Informacje zebrane w procesie subskrybowania nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec klientów serwisu Lekkiezakupy.pl.
Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące narzędzie pomocne w administrowaniu serwisem. Takie zbiorcze podsumowania, nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis Lekkiezakupy.pl. W szczególnych przypadkach sporządzone zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane są osobom trzecim, zwykle w celu potwierdzenia oglądalności serwisu. 
Witryna Lekkiezakupy.pl wykorzystuje mechanizm tzw. plików "cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje i mogą być przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Zablokowanie używania przez witrynę plików "cookies" nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszego serwisu, jednak może spowodować nieprawidłowe lub ograniczone działanie niektórych jego modułów. 
Witryna Lekkiezakupy.pl wykorzystuje pliki cookies, przede wszystkim w celu zapewnienia użytkownikom prawidłowego działania formularza zamówień oraz aby dostarczyć treści najbardziej odpowiadającą Państwa zainteresowaniom. 
Wykorzystanie informacji pochodzących z formularza zamówień lub zebranych w trakcie przeprowadzania konkursów i badań ankietowych. 
Nasz serwis wykorzystuje formularz zamówień, który umożliwia klientom złożenie zamówienia na oferowane przez nas produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od użytkowników (takich jak e-mail, telefon czy adres pocztowy). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane przede wszystkim do realizacji zamówień, a w szczególnych przypadkach także do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. 
Informacje kontaktowe klientów są wykorzystywane także do nawiązywania kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: Rezygnacja lub zawieszanie usług i modyfikacja danych. Jednak może to spowodować trudności w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 
Podczas przeprowadzanych badań ankietowych lub konkursów możemy prosić o podanie informacji kontaktowych (takich jak adres e-mail). W szczególnych przypadkach informacje te wykorzystujemy do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Informacje kontaktowe klientów mogą zostać wykorzystane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Osoby uczestniczące w badaniach ankietowych lub konkursach mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: Rezygnacja lub zawieszanie usług i modyfikacja danych. 


II. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich 

Witryna lekkiezakupy.pl, nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników składających zamówienie - subskrybentów list e-mailingowych, uczestników badań ankietowych i konkursów. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak e-mail użytkownika, telefon kontaktowy czy adres pocztowy) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. 
Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis a przede wszystkim dokonywać zamówień bez wiedzy swoich rodziców lub prawnych opiekunów. III. Anonimowość

Użytkownicy serwisu lekkiezakupy.pl. pozostają anonimowi tak długo, dopóki sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Serwis nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach, oprócz ww. danych statystycznych. Niezbędne do identyfikacji użytkownika dane, w trakcie wykorzystywania systemu sprzedaży firmy Masala, odczytywane są z plików "cookies". Plik taki nie zawiera jednak danych osobowych użytkownika. "Cookies" umożliwiają również prawidłowe wyświetlanie banerów reklamowych na naszych stronach oraz inne działania związane z personalizacją witryny. Jeśli jednak użytkownik nie życzy sobie, by gromadzono jakiekolwiek informacje na jego temat, możliwe jest zmienienie ustawień przeglądarki tak, by tworzenie "cookies" zostało zablokowane. Można również skorzystać z aplikacji lub serwisów, które pozwalają na całkowicie anonimowe przeglądanie stron internetowych (łącznie z ukrywaniem adresu IP). Posługiwanie się takimi rozwiązaniami uniemożliwia jednak prawidłowe działanie formularzy zamówień. 

Wszelkie informacje gromadzimy w celu świadczenia Państwu usług o jak najwyższym poziomie i realizacji zamówień w jak najszybszy i dogodny sposób.

IV. RODO 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMPOL Jajecznik i Spółka Sp.J z siedzibą w Dębe Kolonia 8a, 62-860 Opatówek.
 2. Kontakt z przedstawicielem Administratora - tel. 62 7695438 Agnieszka Namysł.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.
 4. Dane osobowe, poza celami szczegółowymi wskazanymi poniżej, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych, jak również, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w szczególności podmioty obsługujące płatności, dostarczające produkty, zapewniające usługi dodatkowe związane z zakupem, biorące udział w obsłudze reklamacji; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe, serwisowe oraz dostawcy usług IT.
 7. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Klientowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 9. Ponadto przysługuje Klientowi, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 10. Składając zamówienie Klient podaje dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wybranego przez niego produktu.
 11. Dane podane przez Klienta przy składaniu zamówienia są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane te mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora, w tym również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli Klient przy składaniu zamówienia wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego.
 12. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia jest niezbędne do złożenia zamówienia przez Klienta
 13. Składając reklamację Klient podaje dane niezbędne do obsługi tej reklamacji przez Administratora.
 14. Dane podane przez Klienta przy składaniu reklamacji są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu obsługi tej reklamacji. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu reklamacji jest niezbędne do rozpatrzenia przez Administratora reklamacji. 
 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl